תקנון האתר

תקנון האתר:

ברוכים הבאים לאתר White Label (להלן: "האתר"), השייך לחברת  אינטרמדיה שף בע"מ (להלן: "החברה"). האתר הינו אתר סחר אלקטרוני המציע למכירה מגוון רחב של שידות איפור-טואלט (להלן: "המוצרים"). מטרתנו היא להעמיד לרשות לקוחותינו מגוון מוצרים לרכישה בצורה קלה ונוחה ובמחירים אטרקטיביים.

1. כללי

1.1. כל פעולה באתר זה כפופה לאמור בתקנון שלהלן ומהווה הסכמה לנהוג על פיו. כל הרשום בתקנון זה מחייב הן את הלקוח והן את חברת אינטרמדיה שף בע"מ ח.פ 514767219.

1.2. האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים הכוונה גם ללשון יחיד ולהפך.

1.3. כל המבצע פעולה באתר חזקה עליו כי קרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג ובאופן בלתי חוזר, את כל האמור בו.

1.4. ביצוע רכישה באתר מהווה הסכמה לכל סעיפי התקנון. במידה ואינך מסכים לתקנון, אל תבצע רכישה באתר.

1.5. רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת החברה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון ובין האמור במקום אחר (להלן: "המקור האחר"), יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקור האחר, אם מוזכר התקנון במקור האחר ואף אם המקור האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי- כל זאת רק אם וככל שאין במקור האחר כדי להרחיב את זכויות החברה ו/או האתר ו/או אין במקור האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החברה ו/או האתר.

1.6. החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות תקנון זה ללא הודעה מוקדמת.

1.7. רק מי שמלאו לו 18 שנים והינו תושב מדינת ישראל בעל תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות רשאי לבצע רכישה באתר.

1.8. האתר ו/או בעליו ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה למבצע הפעולה, במקרים אלה, יושב הכסף ששולם על ידי הצרכנים במלואו.

  • על אף האמור לעיל, רשאי האתר שלא לאפשר לאדם את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הנמקה ומתן הודעה מוקדמת.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יובהר כי אי מתן האפשרות לעשות שימוש באתר יעשה בדרך כלל מסיבות של אמצעי אשראי שאינו תקף, מסירת פרטים שגויים, פגיעה בחברה באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר.

1.9. האתר לא יהא אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

 1.10. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעמו.

 2. אבטחת מידע

2.1. הקנייה באתר בטוחה ביותר ועומדת בכל הסטנדרטים המחמירים של חברות האשראי לאבטחת מידע באינטרנט.

2.2. האתר מאובטח בטכנולוגית SSL שיתופי בקידוד של 128 ביט - פרוטוקול הצפנה הנדרש על ידי חברות האשראי - פרוטוקול זה שומר על פרטיך מאובטחים במהלך כל תהליך הרכישה.

2.3. האתר מתחייב לשמור בסודיות את פרטי המשתמשים שנרשמו למערכת.

2.4. פרטי האשראי אינם נשמרים במערכת.

2.5. ניתן לבצע רכישה באתר באמצעות שירות PayPal.

2.6. האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו אינם אחראים לפעולות חדירה לאתר ע"י גורמים עוינים וגניבת פרטים ע"י גורמים עוינים.

2.7. האתר רשאי להתקין קבצי עוגיות במחשבי המשתמשים.

2.8. האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו יעביר את פרטי המשתמש לבקשת כל גורם חוקי עפ"י כל דין.

 3. הזמנה באתר

3.1. בתהליך הרכישה הראשונית באתר, יש להזין פרטים מלאים. לאחר מכן, בעת ביצוע רכישה עתידית, תזוהה לפי שם משתמש וסיסמה בלבד.

3.2. כדי שהרכישה תצא לפועל והמוצר אכן יגיע אלייך, עלייך לוודא שהפרטים האישיים שהזנת מעודכנים. אם הפרטים אינם מעודכנים, עלייך לעדכנם.

3.3. לאחר ביצוע הרכישה יישלח אלייך דוא"ל שבו תצטרך לאשר שפרטי ההזמנה נקלטו והם נכונים.

3.4. האתר ו/או בעליו שומרים לעצמם את הזכות לבטל עסקה בכל עת, במידה ואירעו אחד או יותר מאירועים/נסיבות שלהלן:
 3.4.1. אם אירעה טעות טכנית חמורה במערכת האתר.
 3.4.2. אם אירעה טעות אנוש חמורה במערכת האתר.
 3.4.3. אם אירע אירוע חריג המונע את פעילותו השגרתית של האתר.
3.4.4. אם בוצעה חדירה או פעילות לא חוקית כלשהי באתר.

3.5. המוצר יסופק בתנאי שהוא נמצא במלאי אצל הספק בין אם בארץ או בחו"ל, בתנאי שברשותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלוקו בישראל ושחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה.

3.6. אם מוצר שהזמנת אזל מהמלאי למרות שהינו מופיע באתר ו/או שחברת האשראי לא אישרה את החיוב של המוצר, האתר לא יהיה מחויב לספק את המוצר. תישלח אלייך הודעה בדוא"ל על כך וכרטיס האשראי לא יחויב. במידה והתבצע חיוב, יתבצע זיכוי כנגד על כל סכום החיוב.

3.7. האתר שומר לעצמו את הזכות להמנע ממתן שירות כאשר ישנה הפרה של התקנון.

3.8. במידה ולא קיבלת אישור על קליטת ההזמנה בתוך יומיים מביצועה פנה אלינו בדוא"ל support@white-label.co.il.

3.9. במידה ומסרת פרטים שגויים, האתר אינו מחויב לכך שהמוצר יגיע ליעדו. במידה וחזר המוצר לשולח עקב הזנת פרטים שגויים, יחויב הנמען בגין דמי משלוח גם אם בפרטי העסקה צויין שדמי המשלוח הם ללא חיוב ו/או בעלות אפס ו/או כלולים במחיר המוצר.

3.10. במידה והתבצע חיוב שגוי אנא הודע לנו על כך בדוא"ל הנ"ל ואנו ניצור קשר למתן זיכוי.

3.11. הרשמתך למערכת האתר מהווה הסכמה לקבלת דוא"ל האתר שמטרתו לעודד רכישת מוצרים או שירותים אשר עשויים לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנך רשאי בכל עת להודיע לנו בכתובת הדוא"ל הנ"ל על רצונך להסיר את עצמך מרשימת הדיוור של האתר.

4. זמן אספקה מוצרים

4.1. זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון עד חמישי ואינו כולל את שישי, שבת, ערבי וימי חג.

4.2. חלק מהמוצרים נשלחים ישירות ממחסני היצרן/ספק בין אם בארץ או בחו"ל וזמן האספקת המוצרים עלול להיות לפי זמן האספקה המקסימאלי המצוין בעמוד המוצר.

4.3. במידה ולא התקבל המוצר בפרק הזמן המצוין בעמוד המוצר, עליך להודיע לנו על כך בדוא"ל הנ"ל.

4.4. האתר אינו אחראי לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו (תקלות במחשב, השבתות בשירותי הדואר בארץ או בחו"ל וכו').

4.5. במקרה של איחור באספקת המוצר, תנתן לך האפשרות לבחור בין המתנה לקבלת המוצר או ביטול העסקה וקבלת מלוא הכסף חזרה. במידה והמוצר כבר נשלח והעדפת לבטל את העסקה, תזוכה אך ורק לאחר החזרת המוצר חזרה למשרדי האתר או לכתובת הספק.

5. מחירים

5.1. המחירים באתר כוללים מע"מ. האתר יכול לשנות את המחירים ללא הודעה מראש ובהתאם לשיקול דעתה  הבלעדי.

5.2. המחיר הסופי שיחויב הינו המחיר המופיע באישור ההזמנה המתקבלת ע"י האתר.

6. תשלום

6.1. האתר יגבה את התשלום ששולם על המוצרים וכן על דמי המשלוח באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו הזנת למערכת.

6.2. חלוקת סכום הרכישה לתשלומים אינה מתבצעת באופן אוטומטי – במידה והנך חפץ בתשלומים עליך יהיה לבחור באחת מן האפשרויות המוצעות.

7. מדיניות ביטולים והחזרות

7.1. ביטול העסקה – תוכל לבטל את העסקה/הרכישה בדרכים הקבועות בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, ותקנות על פיו. לאחר ביצוע הביטול כדין, כל סכום העסקה/הרכישה אשר שולם והתקבל בפועל ע"י האתר, יוחזר לך, בניכוי 5% או 100 ₪, דמי ביטול, לפי הנמוך מביניהם. באופן כללי, ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנת הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010, אפשרויות הביטול הינן כדלהלן:

א. ברכישה של מוצר, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

ב. ברכישה של שירות, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

ג. בוטלה העסקה כדין, האתר יחזיר לרוכש את הסכום אותו שילם בפועל, אך בניכוי דמי ביטול, כאמור בחוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה).

7.2. ביטול העסקה יעשה טלפונית או באמצעות פקס או באמצעות הדואר האלקטרוני.

7.3. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע, לא יהא חיוב בדמי ביטול כלשהם. במידה וסופק המוצר – תתבקש להחזירו למשרדי האתר או לספק על חשבונך.

7.4. במקרה של ביטול עסקה, יחזיר האתר לרוכש את מחיר המוצר ששולם ללא דמי המשלוח. במקרה שבו מצוין בדף המוצר שדמי המשלוח כלולים במחיר המוצר ו/או ללא חיוב ו/או בעלות אפס, יחייב האתר את הרוכש בדמי המשלוח או לחילופין יקזז מסכום הרכישה את דמי המשלוח וזאת בכפוף לתעריף של דואר ישראל.

7.5. יובהר ויודגש: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לאתר או לספק באריזתו המקורית חדש, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או שלא בוצע שימוש במוצר ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. משלוח ו/או כל עלות ו/או הוצאה, במידה וישנה כזו, הנובעת מהחזרת המוצר לאתר או לספק, תחול על חשבון הרוכש בלבד.

7.6. במידה והמוצר לא הוחזר באריזתו החדשה והמקורית ועם כל מרכיבי המוצר והאריזה, הזיכוי יהיה יחסי לערך המוצר שהוחזר, בניכוי הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה, או כל הוצאה או התחייבות אחרת שהאתר הוציא בשל השתתפותו בעסקה.

8. שונות

8.1. בעת הרישום הנך מסכים (אלא אם ציינת אחרת) לקבלת מיילים מהאתר. באם אינך מעוניין בקבלת המיילים כאמור, יש באפשרותך להסיר את עצמך מרשימת הדיוור/התפוצה ע"י העברת בקשה לכתובת הדואר האלקטרוני של האתר: support@white-label.co.il או לחילופין ללחוץ על האפשרות להסרה מרשימת הדיוור/התפוצה בתחתית המייל.

8.2. האתר ישלח מייל מעת לעת למשתמשי האתר עם מידע על מוצרים חדשים ו/או הטבות ומבצעים, אם הגולש/המשתמש הרשום לא ביטל אפשרות לקבלת מיילים אלו (ניוזלטר).

8.3. האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו רשאים להפסיק את השירותים המוצעים ע"י האתר בכל עת.

 9. זכויות יוצרים וסימני מסחר

9.2. כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה הבלעדי של החברה.

9.2. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט.

9.3. כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

9.4. אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.

9.5. החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.

9.6. אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

 10. הדין החל ומקום השיפוט

    10.1. הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.

    10.2. בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של ראשון לציון הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.